Jakie są rodzaje i nurty terapii psychologicznej?

Jakie usługi świadczymy?

Popularne rodzaje psychoterapii.

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje już ponad 5 lat pracy z pacjentami dorosłymi i dziećmi. Każdy pacjent i jego problem jest przez nas traktowany z wyjątkową indywidualnością i zaufaniem. Aktualizujemy naszą wiedzę oraz stosujemy najnowsze i oraz naukowo potwierdzone metody i techniki.

Usługi

Terapia & Leczenie

Kompleksowa diagnoza i pomoc dla wszystkich pacjentów, niezależnie od problemu, z jakim się do nas zgłaszają.

Poradnictwo Rodzinne

Problemy rodzin z dziećmi rozwiązywane w ramach poradnictwa rodzinnego

Zaburzenia Lękowe

Uogólnione zaburzenia lękowe, ataki paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

Terapia Indywidualna

Terapeuta dobiera odpowiednią metodę psychoterapii i na niej buduje spotkania

Terapia Grupowa

Terapia grupowa oraz terapia dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Terapia Depresji

Jedną z pomocy jest leczenie farmakologiczne, ale nie mniej istotna pozostaje psychoterapia

Terapia Par

Pomoc i nauka w rozwiązywaniu bieżących oraz przyszłych kryzysów w związku

Inne Zaburzenia

W naszym zespole znajdują się psychologowie specjalizujący się w każdej formie pomocy

poradnictwo psychologiczne
Dlaczego warto wybrać nas?

Najlepsza opieka terapeutyczna

Do każdego problemu podchodzimy z empatią i zrozumieniem a naszą pracę poddajemy ciągłej superwizji. Korzystamy z nowoczesnych technik łącząc skuteczne metody.

Poufność i dyskrecja

Wszystkie kwestie poruszane w trakcie terapii są objęte tajemnicą zawodową

Profesjonalizm

Naszą wiedzę i doświadczenie potwierdzają uzyskane certyfikaty

Niezawodność

Psychika to delikatna materia, w której trudno mówić o uniwersalnych zasadach

Wsparcie 24/7

W sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych oferujemy całodobowe wsparcie

Psychoterapia, czyli terapia psychologiczna, jest naukowo udowodnioną formą leczenia trudności i zaburzeń psychicznych. Istnieją różne nurty psychoterapii, czyli szkoły psychologiczne proponujące różne metody leczenia, ponieważ nie ma jednej uniwersalnej ścieżki i zestawu metod na dobry proces terapeutyczny. Każdy psychoterapeuta, który jest wykwalifikowany, etyczny i skuteczny, może pracować na swoim własnym sposobie i cenniku usług, a zespoły koncepcji i technik leczenia są określane jako nurty psychoterapii.

Kiedy wielu ludzi szuka pomocy psychologicznej, często nie wie, jak rodzaje terapii psychologicznej mogą im pomóc. Istnieje wiele rodzajów terapii psychologicznej i nurtów, które można wykorzystać do leczenia objawów depresji, lęków, problemów rodzinnych i innych zaburzeń.

Obecnie istnieje wiele różnych podejść psychoterapeutycznych, w tym kilkadziesiąt, z których główne nurty psychoterapii obejmują od 7 do 10 podejść. Każdy z tych nurtów ma różne szkoły, które czerpią z głównych założeń nurtów, ale różnią się między sobą konkretnymi metodami pracy psychoterapeutycznej. Każdy skuteczny nurt psychoterapeutyczny charakteryzuje się udowodnioną skutecznością w leczeniu zaburzeń, a niektóre nurty są preferowane do leczenia konkretnych zaburzeń, np. poznawczo-behawioralny (CBT) jest uznawany za najskuteczniejszą metodę leczenia zaburzeń lękowych, zwłaszcza fobii. Wszystkie skuteczne nurty psychoterapeutyczne wymagają zdrowej relacji terapeutycznej, czyli pełnego wzajemnego zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, która rozwija się między Pacjentem a terapeutą. Zdolność do budowania i kierowania taką relacją jest kluczowa dla skutecznego wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Rodzaje terapii psychologicznej

Psychoterapia zwykle odbywa się raz na tydzień lub rzadziej, a jej czas trwania różni się w zależności od nurtu psychoterapii. Psychoterapia dzieli się na trzy kategorie: krótkoterminową, średnioterminową i długoterminową. Czas trwania krótkoterminowej terapii wynosi zazwyczaj od dwóch do sześciu miesięcy, a średnioterminowej od sześciu miesięcy do roku. Praca długoterminowa z psychoterapeutą może trwać nawet kilka lat, a w niektórych przypadkach może to być psychoterapia bezterminowa. Czas trwania psychoterapii zależy od problemu, z jakim się zgłaszasz, a także od innych czynników, takich jak współwystępowanie innych zaburzeń, czas trwania objawów i ich nasilenie, a także twoje zasoby, takie jak wgląd i wysoki poziom motywacji. Istnieją różne rodzaje psychoterapii, takie jak indywidualna, grupowa, par oraz dzieci i młodzieży, które można stosować w zależności od trudności, z jakimi się zmagamy, lub celów, jakie sobie stawiamy.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest rodzajem terapii, w której spotykają się tylko terapeuta i pacjent. Jest to rodzaj psychoterapii, który ma na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi pacjent ma trudności. Celem psychoterapii indywidualnej jest poprawa jakości życia i jest skuteczny dla ludzi z różnymi rodzajami zaburzeń emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, problemy rodzinne, uzależnienia itp. Psychoterapia indywidualna może również pomóc w pracy nad traumami i radzeniu sobie ze stresem oraz wszelkimi innymi trudnościami życiowymi, z którymi można się zmagasz.

Podczas terapii indywidualnej psychoterapeuta będzie słuchać swojego pacjenta i rozmawiać o ich doznaniach i doświadczeniach. Psycholog będzie nawiązywać proces leczenia poprzez lepsze zrozumienie sytuacji pacjenta. Terapeuta może polecać techniki radzenia sobie i strategie poznawcze, aby pomóc pacjentowi poradzić sobie z problemami emocjonalnymi oraz myśleniem negatywnym. Większość rodzajów psychoterapii indywidualnej opiera się na budowaniu relacji między terapeutą a pacjentem oraz stosowaniu metod aktywnego uczenia się poprzez konfrontacje danego tematu. To połączenie budowania relacji i aktywnego uczenia się pomaga pacjentom odkrywać ich wewnętrzną moc, wyzwalającą potencjał samoulepszania się i prowadzi do lepszego samopoznania.

Psychoterapia indywidualna oferuje szeroki zakres narzędzi psychologicznych, aby pomoc pacjentom w radzeniu sobie ze swoimi problemami emocjonalnymi. Te narzędzia mogą obejmować śledzenie schematów myślenia i identyfikacje fałszywych przekonań; ćwiczenia oddechu i technik relaksacyjnych; ćwiczenia skupiania uwagi; praktyka podświetlania pozytywnego myślenia; praca nad umysłem elastycznym; budowa silnego systemu wsparcia; edukacja dotycząca rodzinnego modelu rodziny itp. Tutaj te narzędzia są stosowne dla problemów unikalnych dla każdego człowieka – chodzi o dopasowanie odpowiedniego rodzaju psychoterapii do potrzeb każdego człowieka indywidualnie.

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa to rodzaj psychoterapii, w którym spotykają się dwa lub więcej osób z rodzinnego, społecznego lub zawodowego środowiska terapeuta. Celem psychoterapii grupowej jest stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym można wymieniać myśli i doświadczać emocji oraz osiągać wgląd i rozwój. Grupa terapeutyczna może składać się z kilku lub kilkunastu osób, które spotykają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Celem psychoterapii grupowej jest wspieranie każdego członka grupy poprzez niesienie wzajemnego wsparcia i dostarczanie informacji zwrotnych. Innym celem tej terapii jest pomoc w rozpoznawaniu i przyjmowaniu emocji, motywów zachowań innych ludzi, poprawa umiejętności społecznych i tworzenie pozytywnych relacji z innymi.

Psychoterapia dla par

Psychoterapia dla par to rodzaj terapii, który ma na celu pomóc parom w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i ułatwienie ich współpracy. Jest to rodzaj terapii, w którym spotykają się oboje partnerzy i psychoterapeuta. Celem tego rodzaju terapii jest zwiększenie zdolności pary do porozumienia i konstruktywnego rozwiązywania problemów.

Podczas terapii dla par psychoterapeuta będzie starał się zrozumieć problemy, z którymi para ma do czynienia i pomóc im w ulepszeniu komunikacji. Głównymi narzędziami, z których terapeuta może skorzystać, są ćwiczenia interakcyjne i techniki obserwacji, takie jak identyfikacja rodzinnych modeli rodziny, problemów komunikacyjnych, zmian w poziomach zaangażowania itp.

Psychoterapia dla par może pomóc parze w zdobyciu lepszego zrozumienia siebie nawzajem i współpracowaniu, aby pomoc odnaleźć radość i szacunek, który istniał w ich relacji.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to rodzaj terapii skoncentrowany na potrzebach specjalnych grupy wiekowej. Celem tego rodzaju terapii jest zbudowanie bezpiecznego i akceptowalnego miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, zarządzać trudnymi emocjami i nauczyć się jak radzić sobie z problemami rodzinnymi.

Terapeuta będzie starał się pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, wykorzystując techniki, takie jak rodzinne terapie narracyjne, rodzinna terapia systemowa, terapia rodzeństwa i rodzicielska oraz inne narzędzia terapeutyczne. Terapia dzieci i młodzieży jest rodzajem psychoterapii, który skupia się na potrzebach specjalnych grupy wiekowej i pomaga im rozwijać swoje umiejętności społeczne, radzić sobie z trudnymi emocjami i nauczyć się jak rozwiązywać rodzinne problemy.

Główne szkoły i nurty psychoterapii

Rozpoczynając szkolenie, psychoterapeuta uczy się sposobu rozumienia zaburzeń psychicznych i funkcjonowania człowieka w odniesieniu do danego nurtu psychoterapeutycznego. Przyjęta procedura działania różni się znacznie i to już od pierwszej wizyty. Istnieje wiele nurtów w psychoterapii, a aktualnie około dziesięciu z nich jest wiodących. Podstawowe znane nurty psychoterapeutyczne to m.in.: psychoanalityczny, psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, humanistyczno-egzystencjalny, integracyjny oraz systemowy. Podczas wyboru specjalisty warto zwrócić uwagę, w jakim nurcie psychoterapii pracuje. Psychoterapeuta zdobywa narzędzia pracy i uczy się technik, dzięki którym będzie mógł pomóc pacjentom podczas sesji terapeutycznych.

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy Freuda i skupia się na emocjach i zdarzeniach z przeszłości jako źródle problemów. Pacjenci uczą się zauważać i rozróżniać swoje emocje oraz powtarzające się wzorce zachowań, a relacja między terapeutą a pacjentem jest ważnym aspektem terapii. Przeszłość jest przywoływana tylko wtedy, gdy pacjent zaczyna dostrzegać zależność między wydarzeniami z przeszłości a funkcjonowaniem w życiu bieżącym. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania „tu i teraz” poprzez przepracowanie traum z przeszłości.

Psychoterapia psychodynamiczna ma na celu rozwiązanie problemów emocjonalnych, których pacjent nie jest świadomy. Ważna jest relacja między pacjentem a terapeutą, dzięki której można odkryć źródła problemów. Metoda ta koncentruje się na uświadomieniu sobie wzorców zachowań wyniesionych z przeszłości. Jest szczególnie pomocna w przypadku depresji, zaburzeń lękowych i nerwic.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

W drugim typie terapii, jakim jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, uważa się, że wszystkie zaburzenia psychiczne wynikają z nauczonego schematu zachowań, które trzeba zmienić. Celem terapii jest pozbycie się lęków związanych z realnymi lub wyimaginowanymi sytuacjami, które wywołują emocjonalne reakcje u pacjenta. Terapia skupia się na konkretnych zachowaniach i reakcjach pacjenta, biorąc pod uwagę schematy myślowe, którymi się kieruje. Terapia poznawczo-behawioralna jest stosowana krótkoterminowo i skuteczna u osób z zaburzeniami nastroju, depresją, fobiami społecznymi lub chorobą afektywną dwubiegunową. Kluczowym elementem terapii jest praca nad zafałszowanym postrzeganiem siebie i otoczenia, co może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak niskie poczucie własnej wartości, lęki i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Podczas procesu terapeutycznego pacjent analizuje, jakie bodźce wywołują u niego określone reakcje, a terapeuta pomaga mu zidentyfikować i rozpoznać własne mechanizmy zachowania. W terapii chodzi o poznanie samego siebie i rozwijanie bardziej dostosowawczego sposobu postrzegania zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej rzeczywistości, poprzez zmianę przekonań i schematów myślowych, które wpływają negatywnie na nasze emocje i zachowanie.

Nurt psychoanalityczny

Psychoanaliza, stworzona przez Zygmunta Freuda, skupia się na procesach psychicznych, których korzenie tkwią w nieświadomych obszarach naszej psychiki. Terapia polega na odkrywaniu przeniesień, które pojawiają się w trakcie sesji i dotyczą bliskich nam osób lub samego terapeuty. Dzięki regresji, która jest częstszym elementem w psychoanalizie niż w innych formach terapii, możliwe jest ujawnienie intymnych przeżyć wewnętrznych, a dzięki długotrwałemu charakterowi terapii tworzy się bliska relacja emocjonalna między pacjentem a terapeutą.

W tym podejściu istotne jest ustalenie settingu, czyli warunków i zasad terapii, w tym regularności spotkań, czasu, otoczenia i warunków. Terapeuta przekazuje swoje interpretacje, a celem terapii jest odkrycie i ujawnienie procesów znajdujących się poza świadomością, takich jak wspomnienia, myśli czy potrzeby, które mogą być zepchnięte do nieświadomości, gdy są sprzeczne z przekonaniami, przykre lub traumatyczne.

Psychoterapia Gestalt

Ten rodzaj psychoterapii to psychoterapia Gestalt, która jest związana z nurtem humanistycznym i została opracowana przez niemieckiego psychologa i psychoterapeutę Fritza Perlsa. Według tej metody, aby osiągnąć pełne spełnienie i poczucie bycia człowiekiem, konieczne jest pełne wyrażenie wszystkich emocji, takich jak gniew, smutek czy radość. Terapia skupia się na zwiększeniu samoświadomości i poznaniu własnych potrzeb i możliwości. Osoba chorująca uczy się zwalczać lęki, koncentrując się na poczuciu samodzielności i odpowiedzialności za siebie oraz potrzebie życia w teraźniejszości, a jednocześnie nabiera przekonania, że przyszłość jest nieprzewidywalna.

Nurt systemowy

Ten tekst opisuje system jako zbiór elementów lub jednostek zależnych od siebie, które wchodzą ze sobą w interakcje i wpływają na siebie nawzajem, co może mieć wpływ na zdrowie psychiczne. Pomimo że zazwyczaj ten nurt odnosi się do rodzin, może również dotyczyć relacji w pracy, szkole lub grupie przyjaciół. W tym podejściu, źródła zaburzeń leżą w zaburzeniach w całym systemie, a nie w pojedynczej jednostce. Terapeuta bada emocje pacjentów w kontekście środowiska, w którym żyją, i jego dynamiki, a leczona jest cała grupa, a nie pojedynczy człowiek.

Nurt humanistyczno-egzystencjalny

W podejściu humanistyczno-egzystencjalnym, motywem ludzkich działań jest chęć rozwoju i samorealizacji, ale różne przeszkody, takie jak niezaspokojone potrzeby, stoją temu na drodze. Terapia skupia się na analizie tożsamości, wartości, potrzeb i pragnień, a także na odczuciach z ciała i przeżyciach duchowych. Terapeuta zachęca do naturalnej autoekspresji i eksperymentowania z emocjami i zachowaniami. W tej modalności odchodzi się od nazewnictwa „medycznego” i podkreśla się, że osoba zgłaszająca się na terapię jest równa terapeucie, ale spotyka się z przeszkodami uniemożliwiającymi jej harmonijny rozwój.

Nurt integratywny

Tekst mówi o nurcie integracyjnym w psychoterapii, który łączy wiele podejść terapeutycznych w celu dostosowania metod pracy do potrzeb pacjenta. Psychoterapeuta w tym podejściu posiada wiedzę z różnych modalności, ale zwykle wybiera dwa podejścia wiodące i resztę traktuje jako uzupełniające. Sposoby pracy i podejścia terapeutyczne są dobierane w zależności od diagnozowanych potrzeb i trudności pacjenta.

Co wziąć pod uwagę przy wyborze rodzaju i nurtu terapii psychologicznej?

Kiedy szukasz rodzaju i nurtu terapii psychologicznej, ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj problemu, z którym się borykasz. Ważne jest również, aby upewnić się, że twój terapeuta ma odpowiednie doświadczenie i wykształcenie w danym rodzaju terapii. Jeśli zdecydujesz się na nurt integracyjny, ważne jest, aby dowiedzieć się, z jakich rodzajów terapii korzysta twój terapeuta i czy są one odpowiednie dla twojego rodzaju problemu. Ważne jest również, aby wybrać rodzaj i nurt terapii, w którym czujesz się najbardziej zrelaksowany i zadowolony. Należy pamiętać, że rodzaj i nurt terapii psychologicznej może się zmienić w miarę postępu terapii i może być konieczne dostosowanie rodzaju i nurtu do twoich potrzeb. Upewnij się, że czujesz się komfortowo podczas wyboru rodzaju i nurtu terapii psychologicznej. Jeśli nie jesteś pewny, skonsultuj się ze swoim terapeutą na temat rodzajów i nurtów terapii psychologicznej.

Czy psychoterapia jest skuteczna?

Według aktualnego miernika skuteczności psychoterapii, osoba kończąca terapię funkcjonuje lepiej niż 80% pacjentów oczekujących na leczenie. Skuteczność terapii często jest trwała, ale terapie leczące uzależnienia bywają trudne i mogą wymagać powtórzenia. Psychoterapia jest często skuteczniejsza niż farmakoterapia w utrzymywaniu efektów leczenia, a jej celem jest poprawa jakości życia pacjenta. Wiele zależy od nastawienia, rodzaju problemu i relacji między pacjentem a terapeutą. Proces zmian wymaga czasu, ale może prowadzić do odkrycia źródła uczuć i zachowań oraz wypracowania nowego sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Terapia może trwać kilka miesięcy lub ponad rok, a niektóre zaburzenia psychiczne wymagają połączenia psychoterapii z leczeniem farmakologicznym.

Czy jest jedna najlepsza metoda psychoterapii?

Podsumowując, istnieje wiele rodzajów i nurtów terapii psychologicznej, które pomagają ludziom radzić sobie z ich stanami emocjonalnymi. Nieważne, jaki rodzaj terapii wybierzesz, najważniejsze jest to, aby być otwartym na proces terapeutyczny i słuchać swoich potrzeb. Poza rodzajami terapii psychologicznych wymienionymi powyżej istnieje wiele innych rodzajów terapii, które mogą Ci pomóc. Jeśli więc jesteś zainteresowany, skonsultuj się ze swoim terapeutą w celu znalezienia rodzaju terapii najlepiej odpowiadających twoim potrzebom.

Kiedy podejmujesz decyzję o wyborze rodzaju terapii, ważne jest, aby znaleźć odpowiedniego terapeutę. Terapeuta powinien być certyfikowany i dobrze przeszkolony w rodzaju terapii, który chcesz przejść. Ważne jest również, aby czułeś się swobodnie rozmawiając ze swoim terapeutą i upewnij się, że jesteś w stanie z nim otwarcie porozmawiać o swoich problemach. Dobrze dobrany rodzaj terapii psychologicznej może pomóc Ci pracować nad swoimi trudnościami i rozwiązywać problemy, które Cię trapiły.

Korzystanie z rodzajów i nurtów terapii psychologicznej może pomóc ci w obniżeniu objawów stresu, lękowych i innych zaburzeń. Jednak rodzaj terapii będzie różny dla każdego – ważne jest, aby dokonać świadomego wyboru rodzaju terapii, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom i celem. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia psychologicznego, rozważ udanie się do terapeuty i zastanowienie się nad rodzajem terapii, który będzie dla Ciebie odpowiedni.

Podsumowując, rodzaje i nurty terapii psychologicznej zostały wymienione powyżej, aby dać ci jasny obraz rodzajów dostępnych terapii. Najważniejsze jest to, aby dobrze dobrać rodzaj terapii i znaleźć odpowiedniego terapeutę, który będzie w stanie pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy. Terapia może być silnym narzędziem do pracy nad trudnościami i lepszego radzenia sobie ze stresem. Weź więc czas na zastanowienie się, który rodzaj terapii będzie dla Ciebie odpowiedni. Znalezienie rodzaju i nurtu terapii może pomóc ci w osiągnięciu lepszej równowagi emocjonalnej oraz w uzyskaniu satysfakcjonującego poziomu zdrowia psychicznego.

Uwolnij swój potencjał dzięki terapii

Koordynator terapii pomoże Ci wybrać psychoterapeutę dopasowanego do Twoich potrzeb. Umów się na bezpłatną i niezobowiązującą rozmowę telefoniczną, która potrwa około 10 minut.

Uzyskaj wsparcie, na które zasługujesz

Doświadczeni terapeuci Healthy Time stosują metody oparte na badaniach, aby pomóc Ci przepracować trudne emocje, poprawić relacje i odkryć siebie. Przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem psychicznym – zarezerwuj sesję już dziś!

Umów się na bezpłatną rozmowę, aby wybrać terapeutę

Koordynator terapii odpowie na Twoje pytania i pomoże wybrać psychoterapeutę dopasowanego do Twoich potrzeb.

Rozmowa z koordynatorem terapii jest darmowa, niezobowiązująca i potrwa około 10 minut.

Cena psychoterapii zaczyna się już od 160 zł/50 min! Możesz zrezygnować kiedy chcesz.

cropped-sama-ikona-healthy-time.png

Healthy Time - Centrum Psychologiczne. Specjalistyczny ośrodek oferujący szeroką gamę usług z zakresu psychiatrii, psychoterapii, pomocy i diagnostyki psychologicznej.

Umów się na bezpłatną rozmowę, aby wybrać terapeutę

Koordynator terapii odpowie na Twoje pytania i pomoże wybrać psychoterapeutę dopasowanego do Twoich potrzeb.

Rozmowa z koordynatorem terapii jest darmowa, niezobowiązująca i potrwa około 10 minut.

Cena psychoterapii zaczyna się już od 160 zł/50 min! Możesz zrezygnować kiedy chcesz.