• Kiedy warto zbadać stężenie kwasu moczowego?

Kiedy warto zbadać stężenie kwasu moczowego?

2017-11-28 \\ Choroby i dolegliwości \\

W badaniach biochemicznych bierze się pod uwagę kilka parametrów, wśród nich m. in. stężenie kwasu moczowego w organizmie. Parametr ten pozwala zdiagnozować dnę moczanową, a także choroby nerek.

Kwas moczowy w surowicy

Kwas moczowy to finalny produkt metabolizmu zasad purynowych. Stężenie tej substancji w surowicy uwarunkowane jest tempem syntezy oraz wydalania z organizmu zbędnych substancji. Kiedy warto zdecydować się na badania biochemiczne pod kątem stężenia kwasu moczowego we krwi?


Kwas moczowy: kiedy warto zdecydować się na badania?

Na badania warto zdecydować się w sytuacji, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że chorujemy na

 • dnę moczanową (dna moczanowa jest jedną z przyczyn zapaleń stawów, zwłaszcza stawu śródstopno-paliczkowego),

 • nerki,

 • jedną z chorób rozrostowych.

Badania pod kątem stężenia kwasu moczowego podejmowane są również w toku leczenia celem kontrolowania jego skuteczności. Badania takie odgrywają ważną rolę np. w monitorowaniu chemioterapii i radioterapii nowotworów czy też sprawdzaniu postępów w leczeniu dny moczanowej.


Kwas moczowy: normy w badaniu biochemicznym

Stężenie kwasu moczowego we krwi nie powinno przekraczać 6mg/dl u osób zdrowych. Natomiast u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego poziom kwasu moczowego nie powinien przekraczać 5 mg/dl.

Wzrost stężenia kwasu moczowego w organizmie (hiperurykiemia) może być uwarunkowany następującymi czynnikami:

 • bogatą w puryny dietą wysokobiałkową,

 • dną moczanową,

 • łuszczycą,

 • niedotlenieniem tkanek,

 • znacznym uszkodzeniem tkanek (będącym np. następstwem wypadku bądź nowotworu),

 • niewydolnością nerek,

 • zatruciem ołowiem,

 • niektórymi lekami.

Jeśli któryś z powyższych czynników jest przyczyną hiperurykemii, ma ona wówczas charakter wtórny. Natomiast jeśli problem wynika z wrodzonych defektów metabolizmu, mamy wtedy do czynienia z pierwotnym wzrostem stężenia kwasu moczowego we krwi.


Jak przebiega badanie?

Aby zbadać stężenie kwasu moczowego w surowicy, nie trzeba specjalnie przygotowywać się do badań. Przed pobraniem lekarz przeprowadza z pacjentem rozmowę na temat wszystkich jego aktualnych chorób oraz przyjmowanych środków farmakologicznych (część z nich może mieć wpływ, i to wcale niemały, na wynik badania), a następnie pobiera próbkę krwi przez nakłucie żyły, po czym poddaje ją szczegółowym oględzinom.